Skip to navigation Skip to events Skip to content
Thursday
30.
Mar 2017
19:00

TAF lecture : Element arkitekter

Vi får besøk av Cathrine Vigander fra Element Arkitekter.

Element er et kreativt studio som utfordrer grenselandet mellom arkitektur, design og kunst. Vi jobber bevisst med en tverrfaglig tilgang til enhver ny oppgave og samarbeider med de ressurspersonene vi mener er fremst i bransjen. Innovasjon blir til gjennom tidlig samarbeid på tvers av fagdisipliner og er avgjørende for å kunne utfordre dagens løsninger. I flere av våre prosjekter er kunst og spesialtegnete møbler en integrert del av uttrykket. Som en underliggende selvfølge ligger vår satsning på miljøriktige og energieffektive løsninger, dette krever en høyere investeringsvilje, men gir på lengre sikt både en klimagevinst og en økonomisk gevinst.

https://www.element.no/

Forelesningen arrangeres i samarbeid med Guest Lecture Series NTNU