Skip to navigation Skip to events Skip to content
Wednesday
15.
Mar 2017
17:00

Kreativt Norge

Work-Work inviterer til åpent møte og diskusjonsforum

– “Kreativt Norge : hvordan kan vi i fellesskap bygge en arena for kreativitet, kultur og næring i Trondheimsregionen”

Kreativt Norge skal vere eit nasjonalt kontor som arbeider aktivt for å styrke kulturell og kreativ næring i alle regionar. Formålet er at Kreativt Norge skal bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplassar regionalt, og hjelpe til med å utvikle eit vitalt kulturliv som legg til rette for kulturell vekst og talent over heile landet. Kreativt Norge er en del av Kulturrådet.

Vi ønsker denne kvelden å legge til rette for åpent diskusjonsforum omkring etablertingen av Kreativt Norge i Trondheim, for å se hvilke samarbeidsmuligheter dette åpner i Trondheimsregionen og nasjonalt for miljøer tilknyttet de kreative næringsfeltene : utdanning – museum – scene / teater – musikk – film – tv/radio – reklame – spill – kunst – design – arkitektur

Billetter via Hoopla her : https://work-work.hoopla.no/sales/kreativtnorgeworkwork